WERKSCHOENEN

Werknemers moeten zich ervan bewust zijn dat het dragen van veiligheidsschoenen op de werkvloer noodzakelijk is voor het eigen welzijn en de gezondheid. 

Om de juiste veiligheidsschoenen te kunnen kiezen, moet onderzocht worden aan welke eisen van doelmatigheid, veiligheid en pasvorm dienen te voldoen. 

De doelmatigheid wordt vooral bepaald door de arbeidsomstandigheden in relatie tot de duurzaamheid van de veiligheidsschoenen.

Afhankelijk van het soort werk en het gevaar dat dit oplevert moet het type veiligheidsschoen bepaald worden. De Europese Unie heeft hiervoor normeringen opgesteld.

GIVAZ WORKWEAR biedt u alleen 100% gecertificeerde werkschoenen aan!